Ascensor Urbà Bellavista

CLIENT
Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
UBICACIÓ
Les Franqueses del Vallès
COL·LABORADORS

Miguel Angel Pérez, arquitecte tècnic
Davide Pellegrini, fotografia