Ascensor Urbà La Sínia

CLIENT
Ajuntament de La Garriga
UBICACIÓ
La Garriga
COL·LABORADORS

Miguel Angel Pérez, arquitecte tècnic
Joan Muñoz, arquitecte tècnic
Davide Pellegrini, fotografia