Habitatges Guifré

CLIENT
Serveis Catara, S.L.
UBICACIÓ
La Garriga
COL·LABORADORS

Elena Losantos, arquitecta
Miguel Angel Pérez, arquitecte tècnic
Joan Muñoz, arquitecte tècnic
OTG3, estructura
Lucas Averbuj, fotografia